Megosztás

Kapcsolat

Rákóczi Panzió

Sárospatak, Rákóczi út 30.
Telefon: 47/312-111
            30/338-8065
E-mail: rakoczipanzio1@gmail.com

Szobafoglalás

Sárospataki Református Templom

 

Első templomunk. Ezt követően rövid ideig a reformátusok használatába került még, de a templom a jezsuiták hatására ismét elvétetett, s a reformátusok templom nélkül maradtak., lelkészüket bezárták.

 1703 és 1705 között a reformátusok a főiskolán tartottak istentiszteletet. 1705-ben a jelenlegi templom telkén a gyülekezet fatemplomot épített, majd 1726-ban egy nagyobbat, amelyben a diákság is elfért. A fatemplom régi papi széke a jelenlegi templom szószéke mögött van. II. Rákóczi Ferenc ígéretet tett, hogy a kollégium mellett a reformátusoknak templomot építtet, de ez a szabadságharc bukása után nem következhetett be. helybéli jezsuita plébános megtámadta a döntést azzal, hogy az ifjúságnak nem kell templom, hiszen a kollégiumban tarthatnak istentiszteleteket, a híveknek pedig elég a fatemplom. Torony sem kell, elegendő a harangláb. Mindezek után az uralkodótól 1773. november 2-án érkezett meg a válasz, ami arról szólt, hogy a templom bővíthető, de nem szólt arról, hogy milyen anyagból. Tornyocskáról és harangról (nem harangokról!) tett említést. Ezután a pataki egyház vezetői újból az uralkodóhoz folyamodtak, hogy engedélyezze kőtemplom építését, mert a fa drága és hamar elromlik.Hosszú és körülményes ügyintézési időszak vette kezdetét. A nem protestánsbarát hatóságok meghatározták a templom maximális méreteit. Mostani magasságát 1827-ben nyerte. 1776. márciusában történt meg az alapkőletétel, s az építkezés öt évig tartott, felszentelésére 1781-ben került sor.

vissza